Przejdź do treści

NBTA Exhaust Components - logo

Komponenty do układów wydechowychAktualności

Zapytanie ofertowe 01/2017 (2017-03-09 10:58)

W związku z realizacją przez NBTA Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.5 poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 o nazwie „Zastosowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów absorpcyjnych przez firmę NBTA sp. z o.o. na terenie powiatu zielonogórskiego” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-technicznym o powierzchni około 1200 m2 (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i przynależnym zagospodarowaniem), w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego. Prace budowlane będą realizowane w Sulechowie przy ul. Zachodniej na terenie działki nr 137/1 – obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4

 

Pobierz zapytanie ofertowe (PDF)

Pobierz formularz ofertowy (PDF)