Przejdź do treści
Fundusze EU

NBTA Exhaust Components - logo

Komponenty do układów wydechowychFundusze UE

Tytuł ogłoszenia: Wynik postepowania A.02/2017
Data publikacji: 28.08.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania nr  A.02/2017 (2017-08-28 13:14)

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 21.08.2017 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na zakupie 6 szt teksturyzatorów- urządzeń do precyzyjnego dozowania i rozluźniania włókna szklanego, które po przejściu przez specjalną dyszę z powietrzem podlega procesowi rozluźnienia. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego A.02/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MPLAB,  Obłotne 15U; 66-100 Sulechów

/userfiles/prot_wybor_text.pdf

 

 

 

 

Tytuł ogłoszenia: Wynik postepowania A.03/2017
Data publikacji: 28.08.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania nr  A.03/2017 (2017-08-28 13:24)

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 15.08.2017 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na zakupie  2 szt Igłowarek wielopunktowych służących do igłowania formatek z mat igłowanych z włókna ciągłego oraz kształtek formowanych bez kleju (zgodnie z treścią zapytania ofertowego A.03/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MPLAB,  Obłotne 15U; 66-100 Sulechów

/userfiles/prot_wybow_iglow.pdf