Przejdź do treści
Fundusze EU

NBTA Exhaust Components - logo

Komponenty do układów wydechowychFundusze UE

Tytuł ogłoszenia
Data publikacji: 24.03.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania nr 01/2017 (2017-03-24 14:14)

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 24.11.2016 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-technicznym o powierzchni około 1200 m2 (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo socjalnym i przynależnym zagospodarowaniem), w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie , zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego. Prace budowlane będą realizowane w Sulechowie przy ul. Zachodniej na terenie działki nr 137/1 - obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego 01/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

REAL Włodzimierz Pospiech
z siedzibą w Lesznie przy ul. Łowieckiej 57, 64-100 Leszno.

Pobierz

 


 

Tytuł ogłoszenia
Data publikacji: 09.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe 01/2017 (2017-03-09 10:58)

W związku z realizacją przez NBTA Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.5 poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 o nazwie „Zastosowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów absorpcyjnych przez firmę NBTA sp. z o.o. na terenie powiatu zielonogórskiego” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-technicznym o powierzchni około 1200 m2 (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i przynależnym zagospodarowaniem), w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego. Prace budowlane będą realizowane w Sulechowie przy ul. Zachodniej na terenie działki nr 137/1 – obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4

/userfiles/zapytanie_ofertowe_01_2017_roboty_budowlane.docx

/userfiles/formularz_ofertowy_01_2017-zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx