Przejdź do treści

NBTA Exhaust Components - logo

exhaust componentsContact

Warehouse/Production
Maciej Wiśniewski
ul Zachodnia 5
66-100 Sulechów
+48 603 865 100
E-mail: produkcja@nbta.pl
 

 

NBTA Ltd.
St.Drzonków- Przytulna 2
PL 66-004 Zielona Góra , Poland

Phone+48 68 414 30 20
Fax +48 68 414 31 51
Mobile 48 669 982 100
nbta@nbta.pl
VAT No: PL 973-092-68-26
REGON: 080258302
KRS: 0000304385

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN