Przejdź do treści

NBTA Exhaust Components - logo

Komponenty do układów wydechowych


Do poprawnego przeglądania tej strony potrzebujesz włączoną wtyczkę Adobe Flash
oraz włączoną obsługę JavaScript.

Get Adobe Flash player


Play movie

  • 2017-03-24

    Informacja o wyniku postępowania nr 01/2017

    Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 24.11.2016 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-technicznym o powierzchni około 1200 m 2   (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo socjalnym i przynależnym zagospodarowaniem), w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie , zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego. Prace budowlane będą realizowane w Sulechowie przy ul. Zachodniej na terenie działki nr 137/1 - obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego 01/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów: REAL Włodzimierz Pospiech z siedzibą w Lesznie przy ul. Łowieckiej 57, 64-100 Leszno. czytaj więcej

  • 2017-03-09

    Zapytanie ofertowe 01/2017

    W związku z realizacją przez NBTA Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.5 poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 o nazwie „Zastosowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów absorpcyjnych przez firmę NBTA sp. z o.o. na terenie powiatu zielonogórskiego” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia. czytaj więcej