parallax background

Wynik postępowania nr 01/2017

24 marca 2017

Informacja o wyniku postępowania nr 01/2017

 

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 24.11.2016 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-technicznym o powierzchni około 1200 m2 (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo socjalnym i przynależnym zagospodarowaniem), w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie , zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego. Prace budowlane będą realizowane w Sulechowie przy ul. Zachodniej na terenie działki nr 137/1 - obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego 01/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:


REAL Włodzimierz Pospiech z siedzibą w Lesznie przy ul. Łowieckiej 57, 64-100 Leszno.


 
Pobierz