parallax background

Fundusze Europejskie – Wdrożenie innowacyjnej technologii formowania trójwymiarowych izolacji termicznych i akustycznych do układów wydechowych

12 lutego 2019

Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii formowania trójwymiarowych izolacji termicznych i akustycznych do układów wydechowych"

 

Fundusze UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników  prac B+R”
Poddziałanie  3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii formowania trójwymiarowych izolacji termicznych i akustycznych do układów wydechowych”

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności, a przez to utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wdrożenie do przemysłu niestosowanej dotąd na świecie, innowacyjnej technologii produkcji izolacji termicznych
i akustycznych do układów wydechowych samochodów osobowych.
W efekcie nastąpi wdrożenie do oferty spółki nowego, innowacyjnego produktu w postaci trójwymiarowej izolacji termicznej i akustycznej do układów wydechowych samochodów osobowych, którego właściwości izolacyjne (tłumienie hałasu i przewodność cieplna), będą znacząco przewyższały charakterystyki dostępnych na rynku międzynarodowym produktów.

 Beneficjent: NBTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu:

Wydatki ogółem:            

8 300 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne:  

7 490 000,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej

4 179 500,00 PLN

Przedmiotem projektu spółki NBTA jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu własnej innowacyjnej technologii produkcji nowych trójwymiarowych izolacji termicznych
i akustycznych do układów wydechowych samochodów osobowych, opracowanej w ramach przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo prac badawczo - rozwojowych, która umożliwi uruchomienie wytwarzania znacząco ulepszonych
w stosunku do dotychczas oferowanych na terytorium RP oraz świecie produktów.

Autorska technologia przedsiębiorstwa pozwoli na osiągnięcie unikalnych wartości parametrów technicznych wyrobów gotowych, takich jak:
    - współczynnik tłumienia hałasu,
    - współczynnik przewodności cieplnej,
znacząco przewyższających dostępne obecnie na rynku światowym rozwiązania oferowane przez czołowych producentów.

Efektem projektu będzie wdrożenie do oferty firmy NBTA Sp. z o.o. nowatorskich izolacji termicznych
i akustycznych 3D przy wykorzystaniu innowacyjnej metody produkcji.


 
Pobierz