parallax background

Wynik postępowania nr A.02/2017

28 sierpnia 2017

Informacja o wyniku postępowania nr A.02/2017

 

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 21.08.2017 r. w imieniu NBTA Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na zakupie 6 szt teksturyzatorów- urządzeń do precyzyjnego dozowania i rozluźniania włókna szklanego, które po przejściu przez specjalną dyszę z powietrzem podlega procesowi rozluźnienia. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego A.02/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:


MPLAB, Obłotne 15U; 66-100 Sulechów


 
Pobierz