parallax background

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

3 sierpnia 2017

Informacja o zapytanie ofertowe nr 02/2017

 

W związku z realizacją przez NBTA Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.5 poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 o nazwie „Zastosowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów absorpcyjnych przez firmę NBTA sp. z o.o. na terenie powiatu zielonogórskiego” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 sztuk teksturyzatorów, czyli urządzeń wykorzystywanych do precyzyjnego dozowania i rozluźniania włókna szklanego, które po przejściu przez specjalną dyszę z powietrzem podlega procesowi rozluźnienia. Wykorzystywane będą one przy produkcji każdego z trzech innowacyjnych wyrobów Wnioskodawcy na pierwszym etapie produkcji. Ilość urządzeń odpowiada zapotrzebowaniu NBTA w celu realizacji produkcji na założonym w projekcie poziomie. Urządzenia charakteryzować się będą lepszymi parametrami technicznymi w porównaniu do teksturyzatorów obecnie stosowanych w przedsiębiorstwie. Konieczność zakupu nowych maszyn wynika z faktu, że urządzenia obecnie stosowane nie mogą zostać zaadaptowane do innowacyjnej linii technologicznej. Brak im możliwości płynnego zwiększania podawanego ciśnienia oraz regulacji dyszy na poziomie 9000 do 15000 TEX. Wymienione parametry charakteryzować będą teksturyzatory zakupione w ramach projektu, dzięki którym na rynek trafią innowacyjne produkty i osiągnięte zostaną cele projektu, co w pełni uzasadnia konieczność poniesienia wydatku. Urządzenia będą używane w Sulechowie przy ul. Zachodniej 5 na terenie działki nr 137/1 – obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 0800906_4.


 
Pobierz
Pobierz
Pobierz